Hükümler ve Koşullar

Üye değil misiniz? ŞİMDİ KAYDOLUN

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Giriş

İşbu sitede sunulan hizmetlerden faydalanmak isteyen kişiler, işbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi (“Sözleşme”) ‘nde yer alan hüküm ve koşulları kabul ettiğini beyan ve taahhüt etmektedirler. İşbu Sözleşme, Mentor Trade Danışmanlık ve Ticaret Şirketi’nin (“Şirket”) www.siberdevriye.net / www.cyberdevriye.netweb sitesi (“Websitesi”) ve aplikasyonu (“App” ve Websitesi ile beraber “Uygulamalar”) aracılığı ile Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. kullanıcılarına (“Kullanıcı”) sunulan mal ve hizmetlere ilişkin koşulları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir. Kullanıcı, Şirket, Websitesi ve App üzerinden sisteme kayıt olmak ve Uygulama ile kendisine sunulan tüm hizmetleri kullanmakla beraber işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini ve işbu Sözleşme’ye uyacağını beyan ve taahhüt etmiş olur. İşbu Uygulama Şirket ve/veya iştirakleri tarafından yönetilmektedir. Uygulama’da sunulan her türlü hizmet ve içerik Şirket’e aittir. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme hükümlerine uyması halinde Şirket tarafından kendisine üye olduğu süre boyunca geçerli olacak sınırlı, yasalara aykırı olmayan, yalnızca kendisi tarafından çalıştırılabilen, sınırlı, inhisari olmayan, devredilemez, alt lisanslanamaz bir lisans, altyapı ve içerik (“İçerik”) sağlayacaktır. Şirket’in kendisine erişimini ve kullanımını sağladığı hizmetlerden yararlanmak için işbu Sözleşmeye uymak zorundadır.

Madde 2- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme, Şirket’in sağlayacağı sigorta faaliyeti hizmetlerine ilişkin Kullanıcı ve Şirket’in hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmektedir. Kullanıcı, Uygulamalar vasıtası ile kayıt işlemi yaptığı sırada Kullanım Koşulları ve Aydınlatma Metni’ne dair “click” (tıklama) yolu ile onay verdiği takdirde işbu Sözleşme Taraflar arasında kurulmuş sayılacaktır.

Madde 3- Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1.Uygulamalar’da yer alan her türlü içeriğin tek sahibi Şirket’tir. Şirket, Uygulamalar’daki tüm bilgi ve fotoğraf, Şirket markası ve diğer markalar, “ www.siberdevriye.net/www.cyberdevriye.net” alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibidir ve bunların hepsi yasal koruma altındadır. Bu nedenle Kullanıcı, Uygulamalar’da yer alan içeriklerin tamamını ve/veya bir parçasını ticari amaçlarla kopyalayamaz, postalanamaz, işleyemez, çoğaltamaz, kullanamaz veya umuma arz edemez. Şirket böyle bir durum meydana geldiğinde Kullanıcı’nın hesabını kapatma ve her türlü kanun yoluna başvurma hakkına sahiptir.

3.2.Şirket, Uygulamalar’da sunulan hizmetlere ilişkin her türlü fiyat ve sair değişikliği yapma hakkına sahiptir.

3.3.Kullanıcı’nın, Şirket tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi için Şirket’e çeşitli bilgilerin sunulması zorunludur. Kullanıcı, Uygulamalar’dan yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgileri kendi özgür iradesi ve onayı ile verdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ve KVKKK hükümlerine uygun olmak koşuluyla Hizmet’in sunulması için kullanılacağını kabul etmektedir. Kullanıcı ayrıca Şirket’e ilettiği bilgilerin tamamının eksiksiz, güncel ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilgilerin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.4.Şirket, Uygulama’ya üye olmak isteyen Kullanıcı adayını, herhangi bir sebep göstermeksizin Kullanıcı olarak kabul etmeyebilir. Bununla beraber Şirket, tamamen kendi iradesinde olmak üzere ve hiçbir sebebe dayanmadan, Kullanıcı’nın sigorta poliçesi satın alma talebini veya Şirket’in sunduğu herhangi bir hizmeti Kullanıcı’ya sunmayı reddedebilir veya taleplerin kabul edilmesini ek şart ve koşula bağlayabilir.

3.5.Şirket Kullanıcı tarafından verilen bilgileri güvenli bir ortamda saklamakla yükümlüdür. Ancak kanuna aykırı şekilde 3. kişilerce elde edilen bilgilerden doğan zararlardan Şirket hiçbir şekilde sorumlu değildir.

3.6.Şirket, Uygulamalar’ın tam ve gereği gibi çalışması ve güvenliği amacıyla her türlü önlemi almaya ve Uygulamalar’da yapılacak her türlü değişikliği önceden hiçbir bildirimde bulunmadan yapma hakkına sahiptir. Şirket, Uygulamalar’ı ve Uygulamalar’da verdiği hizmetlerini, sürekli, sorunsuz, çalışır durumda, virüssüz ve emniyetli olarak yürütülmeye çalışılmaktadır. Ancak Şirket’in teknik altyapısında söz konusu olabilecek, hayatın olağan akışından kaynaklanabilecek durumlarda ve Şirket’ten bağımsız olarak ortaya çıkabilecek durumlar nedeniyle veya bunlardan tamamen bağımsız olarak ve Şirket’in tek taraflı takdirine bağlı olarak hizmetlerin tam ve eksiksiz sunulmaması ve/veya hizmerlerde kesinti olması halinde, Şirket’in hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Şirket, hizmetlerin en iyi şekilde sunulmasına yönelik herhangi bir şekilde sonuç sorumluluğu/taahhüdü üstlenmemektedir.

3.7.Kullanıcı, şifresini kimseyle paylaşmayacağını, başkalarının kendi hesabına erişmesine izin vermeyeceğini veya hesabını tehlikeye düşürecek eylemlerde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

3.8.Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak çerezler ve sair unsurlar kullanabilir. Şirket ile Kullanıcı’nın Uygulamalar’ın kullandığı cihazlar arasındaki veri iletişimi ve depolaması Şirket’in takdirinde olacaktır.

3.9.Şirket dilerse Kullanıcı’ın e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer iletişim araçlarını kullanabilir. Şirket’in Kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Uygulamalar’da belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Kullanıcı’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Sözleşme’yi kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Madde 4- Kullanım Koşulları

4.1.Kullanıcı için ad, şifre ve sair unsurlardan oluşan üyelik bilgilerinin kullanılması söz konusu olabilir. Kullanıcı’nın bunları unutması ve/veya kaybetmesi halinde, Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’ya tekrar girebilmesi için destek verecek olup bu nedenle oluşabilecek herhangi bir zarardan Şirket sorumlu değildir.

4.2.Kullanıcı Uygulamalar içindeki faaliyetlerinden kendisi sorumludur. Kullanıcı ayrıca Uygulama’da genel ahlak, adaba ve kanuna aykırı, kişilik haklarını ihlal eden, müstehcen, pornografik ve yasadışı faaliyetleri teşvik eden hiçbir paylaşım ve görüşme yapmayacağını ve içerik üretmeyeceğini kabul eder. Şirket, aksi halde oluşacak zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmamakla beraber Kullanıcı’nın hesabını kapatma, askıya alma ve Kullanıcı’ya ilişkin yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

4.3.Kullanıcı, Uygulama’yı kullanırken; virüs veya diğer kötü niyetli kodlar yüklemeyeceğini, Uygulama içinde kendisinin yararına herhangi bir pazarlama faaliyeti içinde bulunmayacağını, başka bir Kullanıcı’ya ait Kullanıcı bilgilerini istemeyeceğini ve başka birinin hesabına erişmeyeceğini, herhangi bir yazılım veya başka bir araç kullanarak diğer kullanıcılara ait içerik, bilgi, belge ve her türlü kişisel veriyi toplamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul eder. Şirket, böyle bir içerikle karşılaştığı takdirde, bu içeriği derhal silme ve işbu maddeye aykırı hareket eden Kullanıcı’nın üyeliğini süresiz olarak askıya alma veya hesabını kapama hakkına sahiptir. Bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Şirket nezdinde doğabilecek her türlü zarardan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Ayrıca, Kullanıcılar’ın Uygulamalar üzerinden birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinden kendileri sorumlu olup Şirket bu konuda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.

4.4.Şirket, Uygulamalar üzerinden satılan ürünlere ilişkin şikâyet, sorun vb. nedenlerle yapılabilecek telefon görüşmelerini, kalite standartlarını belirlemek adına kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, yapılan telefon görüşmelerinin kayıt altına aldığını bildiğini ve Uygulama’yı kullandığı sürece ses kayıtlarının kayıt altına alınmasına izin verdiğini kabul etmektedir. Kullanıcı’lar, Şirket’e ve Uygulamalar’a ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini Uygulamalar üzerinde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

4.5.Uygulamalar, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka internet siteleri ve uygulamalara bağlantı veya referans içerebilir. Şirket, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.6.Kullanıcı, aşağıda maddeler halinde sayılan ve Şirket tarafından yasak işlem (“Yasaklı İşlemler”) olarak belirlenen işlemleri yapmayacağını beyan ve taahhüt eder. Yasaklı İşlemler’den herhangi birinin tespiti halinde, o işlemi yapan Kullanıcı’nın hesabı süresiz olarak askıya alınacak veya kapatılacaktır. Şirkt aynı zamanda bu Yasaklı İşlemlere dahil Kanuni her türlü hakkını da saklı tutmaktadır:

a.Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etmek veya herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantıyı yanlış şekilde beyan etmek,

b.Diğer Kullanıcılar’ın Şirket’in hizmetlerine erişimini ve kullanımını kısıtlayıcı ve olumsuz olarak etkileyici eylemlerde bulunmak,

c.Şirket tarafından sunulan hizmetlere ve altyapısı üzerinde orantısız, makul olmayan ve sisteme aşırı yüklenilmesine sebebiyet veren herhangi bir işlemde bulunmak, sunucuları ve ağları etkilemek veya bozmak veya hizmetlerin sağlanması için kullanılan ağlara bağlı herhangi bir usule, prosedüre, kurala uymamak, Şirket tarafından sunulan hizmetlere erişmek için örümcek, böcek, (spiders, crawlers etc.) robot ve benzeri şeyler kullanmak ve ayrıca sunulan hizmetlerin herhangi önemli bir bölümünü indirmek, çoğaltmak veya arşivlemek,

d.Kullanıcı’nın kendi hesabı ve şifresi de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Uygulamalar’da sunulan hizmet ve İçerikler’in ticari anlamda satılması, paylaşılması, takas edilmesi, transferi, ödünç verilmesi, işletilmesi, herhangi bir yazılım, donanım veya kodun işlevinin bozulmasını sağlamak, yok etmek veya sınırlandırmak.

e.Halihazırda geçerli sayılan ulusal veya uluslararası alanda herhangi bir kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı davranmak,

f.Yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, ırkçı, taciz edici, hakaret içerikli, kaba, müstehcen, özel hayatın gizliliğini ihlal edici, ahlaka aykırı, nefret söylemleri içeren herhangi bir içerik paylaşmak, e-posta göndermek,

g.Herhangi bir Kullanıcı veya Şirket’in marka, patent, ticaret unvanı, telif hakkı ve sair fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,

h.İstenmeyen veya yetkisiz reklam, promosyon malzemesi, ticari elektronik posta, spam ve benzeri gönderiler yayınlamak.

i.Herhangi bir yazılım, donanım veya kodun işlevinin bozulmasını sağlamak, yok etmek veya sınırlandırmak,

j.Uygulamalar üzerinden reklam yapmak, herhangi bir mal ve hizmet satılması veya satılmasına yönelik teklifte bulunulması.

Madde 5- Gizlilik Politikası

Şirket, Kullanıcı’ya ait olan ve Kullanıcı tarafından kayıt aşamasında ve hizmetlerin kullanılması için sonrasında aldığı ses kayıtları da dahil olmak üzere her türlü bilgiyi, hizmetin sunulması, kalitenin artırılması, Şirket’in çözüm ortakları ve iş birlikleri vasıtasıyla verilecek hizmetlerin sunulabilmesi ve benzer durumlar ve kanuni herhangi bir zorunluluk doğması haricinde herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayacaktır. Ancak her halükârda, Şirket, Kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunması ve/veya kullanılmasından, üçüncü kişilerce yasa dışı yollarla elde edilmesinden ve benzeri durumlardan ve ayrıca, bu tip durumlar nedeniyle herhangi bir Kullanıcı ve/veya üçüncü kişi nezdinde oluşabilecek doğrudan ya da dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu değildir. Şirket, ayrıca Kullanıcılar’ın gizli bilgilere ilişkin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “KVKK Politikası ve Aydınlatma Metni” hazırlamış, Kullanıcılar’ın bilgisine sunulmuştur. Kullanıcı adayı, işbu Sözleşme ile beraber Aydınlatma Metni’ni de kabul etmek şartı ile Uygulama tarafından sunulan hizmetleri kullanmaya başlayabilecektir.

Madde 6- Fikri Mülkiyet

Şirket’te yer alan ve Şirket’in hizmetleri sunarken kullandığı tüm platform ve araçların tasarım, metin, imge, unvan, işletme adı html kodu ve diğer kodlar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmayan her türlü fikri ve sınai hak Şirket’e aittir. Kullanıcı, hizmet ve ürünleri Şirket’e ait bilgileri ve Şirket’in işbu maddede sayılan, telif haklarına tabi çalışmalarını, sadece ve sadece hizmetlerin sunulması sırasında ve bununla ilgili olarak kullanabilir, bunun dışında, ticari veya sair başka herhangi bir amaçla kullanamaz. Kullanıcı, Şirket’in izni olmaksızın, telif haklarına tabi çalışmalarını kullanma, değiştirme, çoğaltma, dağıtma veya bunlardan türemiş çalışmalar oluşturma hakkına sahip olmadığı gibi, bu tip herhangi bir iş ve/veya işlem halinde, Şirket nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olacaktır.

Madde 7- Değişiklikler

Şirket, sürekliliği sağlama ve mevzuata uyum gibi sair edenlerle işbu Sözleşme ve Uygulamalardaki diğer talimatları tek taraflı olarak Kullanıcı’nın onayını almadan değiştirebilir ve tadil ediebilir. Tadil edilen Sözleşme Uygulama’da yayınlandığı andan itibaren geçerli sayılacak ve Kullanıcı yeni sözleşmenin şartlarına tabi olacaktır. Şirket’in değişiklikleri Kullanıcı’ya bildirme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Madde 8- Mücbir Sebep

Hukuken mücbir sebep sayılan hallerde Şirket, işbu Sözleşme ile belirtilen yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi ifa etmemesinden dolayı yükümlü sayılmayacak olup, Kullanıcı tarafından bu sebeplerle ifa etmeme veya temerrüt sayılacak durumlar için Kullanıcı Şirket’ten tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Mücbir sebep sayılabilecek haller; siber saldırı, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava muhalefetleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde, önceden öngörülemeyen ve gerekli özenin gösterilmesine rağmen önlenemeyen olaylar olarak yorumlanmaktadır.

Madde 9- Kısmi Hükümsüzlük

İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemez. Geçersiz veya uygulanamaz hüküm, bahsi geçen hükmün anlamına en yakın başka bir hükümle değiştirilmiş sayılır, meğer ki bahsi geçen hükmün geçerliliği ve uygulanabilirliği en baştan itibaren Sözleşme için vazgeçilmez olsun.

MADDE 10- Bildirimler

Kullanıcılara gönderilecek olan tüm bildirimler, Uygulama’da belirtilen veya Şirket’e ait herhangi bir e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği e- posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

MADDE 11: Yürürlük ve Fesih

İşbu Sözleşme, Kullanıcı Uygulama’yı kullanmaya devam ettiği ve Kullanıcılar’a Şirket tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır. Ancak, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan koşul ve Uygulamalarda belirtilen kurallara uymaması halinde, Şirket Kullanıcı’nın hizmetlerden faydalanmasını geçici veya kalıcı bir şekilde durdurabilir. Ayrıca Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılık giderilmezse, Şirket tarafından sağlanan sigorta hizmeti ve sigorta poliçesi de iptal edilecektir.

Madde 12- Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacak olup tarafların hakları ve yükümlülükleri münhasıran bu kanunlara tabi olacaktır. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.